Zivistan, internet cafe û Şahê Bedo

Binerd û feqirî bo sinifa navîn hem tirs hem jî xema di destê serdestan daye wan bihêztir dike. Bo sîstema serdestan oksijene ev civaka ketî û gelên ku navaroka wî li ser aboriyê hatiye avakirin.

Çayan Okuduci


Çayan Okuduci
cayanokuduci@gmail.com

Yorum yapın