Dixtor

Tu kê dibînî dengê wan weke kesên ku nû kamil bûye qalind û bi xirexir e. İrt û çirta her kesî ye. Êşek weke ya mirîşka ye û di nav milet de bê serî belav dibe.

Mehmet Erbey


Mehmet Erbey
mehmeterbey4747@gmail.com

Yorum yapın