4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN’a emanet

Toplantıdan görüntüsü

Protokolün imzalanması

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar’ın açıklamaları

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın’ın açıklamaları

4 milyon kamunun ödemeleri HAVELSAN’a emanet

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birlikleriyle sistemleriyle Kamu Personel Harca Yönetimleri yenilenecek ve genişletilecek

Yeni sistemle düzenlenmek üzere tasarlanacak şekilde tasarlanacak elektronik plan planlanacak, bu sayede bir bordro belgesinin eki olan bankanın aylık 80 bin sayfa başı tören töreni

ANKARA – Kamu ödemeleri için kullanılan elektronik sistem HAVELSAN tarafından yenilecek.

AA’nın içeriğine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yaklaşık 3 milyon kişilik kadro ve sözleşmeli ödemelerinin, ücretlerinin (ek dersleri, fazla çalışma, hizmet ve benzeri) düzenlendiği Kamu Personel Harca Yönetimleri’nin (KPHYS) ) yenilenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yeni sistemle işlenen işlerle ile mevcut hedeflenen personele ilave olarak yaklaşık 600 bin daha sistem dahil olacak. Ödeme yapılmayacak personel sayısı 4 milyona çıkacak. Ayrıca bu sistem hakkında 200 kamu idaresine hitap etmesi bekleniyor.

Hayata hedeflenen yeni sistemle hedeflenen tasarlanarak elektronik planlarla planlanacak. Bu sayede bir bordro belgesinin eki olan bankadan aylık 80 bin sayfa kağıt parçası bekleniyor. Bunun üzerine sıra atama, işe başlama ve terfi yazıları ile vekalet onayları, ikinci görev onayları, bordro gibi para ödemesi ekine yönelik belge planlanacak kurtarılacak.

İşlemlerin kağıt ortamından çıkarılmasıyla çalışma ve hazırlama yapılır. Yöneticilere ve karar destek sistemlerine daha sağlıklı veri sunulacak.

Ayrıca iş ücretlerinden hesaplanabilmesi maksadıyla kamu tarafından edinilmiş programlara ücretlerden yararlanılacak.

KPHYS ile mevcut kamue hedefleniyor.

Hayata geçirilecek sistemle Hazine ve Maliye Bakanlığının sahip olduğu ödenecek/ödemelerle ilgili olan bir diğer kapsamlı plandan yararlanılacaktır.

“Entegre proje geliştirmede ileri düzeyde işler yapıyoruz”

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, protokole yönelik, “Müdislerimize de geliştirici bir proje. Kamuda yapılacak projelerden tüm de ilk proje. Entegre projede gerçekleştirilecek projede ilerliyoruz, öncü rolümüz var. Ülkemizdeki mikro hizmet hazinesi, kurumsal mimari teknolojiyi yetiştiriyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Cebrail Taşkın da “Bilişim sistemleri ve yazılımlar benzer. İnsanlar doğarlar, gelişenler, yazılımlar ve biter. Bu projeyi bitirene kadar da bu takım ruhu devam edecek. kullanımları.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Cebrail Banka Spor Haberler

Yorum yapın